Езикови аномалии, които възнамеряваме да подкрепим, за да разграничим мъжката от женската
Култура

Езикови аномалии, които възнамеряваме да подкрепим, за да разграничим мъжката от женската

По отношение на езиковите аномалии, които възнамеряваме да подкрепим, за да различим мъжественото от женското, без участието на неутралния, има виртуална ролка на ушите за тези, които подкрепят повече от една варварство. Писмо от [...]