Испанската политика

Хората, които не получават правосъдие, го вземат за себе си по-късно или по-рано. (Волтер)

Няма справедливост в правосъдието, ако не се плаща със същата стойност на санкцията и като справедливо заплащане за причинената вреда. Няма човешки права, които да си струва да се защитават, за да се избегнат [...]

Сосиедад

"Никога не мисля за бъдещето, защото идва много скоро." Алберт Айнщайн (1879-1955)

Видях бъдещето, родено в балон от въпроси. Все още не знам дали еволюцията компенсира раждането на технологична епоха, която може да ни изненада или натъжи! Въпреки че всичко е така [...]