Споделете тази статия

Тази правна информация регламентира общите условия за достъп и използване на сайта достъпен на адреса по https://solitariosinvisibles.org (по-нататък, на сайта), който Webassistance.es на разположение на потребителите на интернет.
Използването на уебсайта предполага пълно и безрезервно приемане на всяка една от разпоредбите, включени в настоящото правно съобщение. Следователно, потребителят на уеб сайт, трябва да прочетете внимателно тази правна информация на всеки един от случаите, на които възнамерява да използва в интернет, тъй като текстът може да бъде променен по преценка на собственика на мрежата, или поради промени в законодателството , съдебната практика или в бизнес практиката.

1.- ДЪРЖАВНОСТ НА САЙТА.

Име на картодържателя: Andrea Zampedroni
Седалище: Estudi General, 4 1A
Население: Палма де Майорка
Област: Балеарски острови
CP: 07001
CIF: ESX1845781P
Телефонен номер за връзка: 631327723
Имейл: andreazampedroni@gmail.com
Данни за регистрация:

2.- OBJECT.

Уеб сайтът предоставя на потребителите и потребителите на същия достъп до информация и услуги, предоставяни от Webassistance.es, на тези хора или организации, които се интересуват от тях.

3.- ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖАТА.

3.1.- Безплатен достъп и използване на мрежата.
Достъпът до мрежата е безплатен за потребителите на едни и същи.
3.2.- Регистрация на потребителя.
По принцип достъпът и използването на уебсайта не изисква предварително записване или регистрация на потребителите.

4.- СЪДЪРЖАНИЕ НА WEB.

Езикът, използван от собственика на сайта, ще бъде испански. Webassistance.es не носи отговорност за липсата на разбиране или разбиране за езика на уеб от потребителя или неговите последици.
Webassistance.es могат да променят съдържанието без предупреждение и изтриване и да ги променят в рамките на сайта и как те са достъпни, без обосновка и свободно, а не поемане на отговорност за последствията, които те могат да причинят на потребители.
използването на съдържанието на интернет е забранен за насърчаване, привличане или реклама или частна информация или на трети лица без разрешение от Webassistance.es, да изпращате рекламни или информация, използвайки за тази услуга или информация, предоставена от потребителите, независимо дали ползването е безплатно или не.
Връзки или хипервръзки, които включват трети лица на своите интернет страници, насочени към този сайт ще бъдат за откриването на пълен сайта, не могат да изразят, пряко или косвено, неверни, неточни или подвеждащи показания или да се ангажират в нечестни или незаконни действия срещу Webassistance.es

5.- ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Както достъпът до уебсайта, така и неоснователното използване на информацията, съдържаща се в него, е отговорност единствено на лицето, което го извършва. Webassistance.es не носи отговорност за каквито и да било последици, щети или вреди, които могат да възникнат от споменатия достъп или употреба. Webassistance.es не носи отговорност за грешки в сигурността, които могат да възникнат или за вреди, причинени на компютърната система на потребителя (хардуер и софтуер), или файловете или документи, съхранени в нея в резултат на:
- наличието на вирус на компютъра на потребителя, който се използва за връзка с услугите и съдържанието на мрежата,
- неизправност на браузъра,
- и / или използването на неактуализирани версии.
Webassistance.es не носи отговорност за надеждността и скоростта на хипервръзките, които са включени в мрежата за отваряне на други. Webassistance.es не гарантира ползата от тези връзки, нито е отговорен за съдържанието или услугите, до които потребителят може да имат достъп през тези връзки, нито правилното функциониране на тези сайтове.
Webassistance.es не носи отговорност за вируси или други компютърни програми, които увреждат или могат да увредят системи или компютрите на потребителите с достъп до вашия уеб сайт или други сайтове, които са достъпни чрез връзки на този сайт.

6.- ЗАЕТОСТ НА ТЕХНОЛОГИЯТА "COOKIE".

Уеб сайтът не използва "бисквитки" или друг невидим метод за събиране на информация, когато потребителят се придвижва през него, като спазва поверителността и поверителността по всяко време.
* ASK, ако се използва COOKIES ОТЧЕТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА COOKIES Сайтът използва бисквитки, можете да разгледате нашите бисквитки политика, като се спазват по всяко време на конфиденциалността на едни и същи.

7.- ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Webassistance.es собственост, всички права на индустриална и интелектуална собственост на мрежата, както и съдържанието, в което се помещава. Всяко използване на уебсайта или съдържанието му трябва да бъде изключително частно. Той е запазен изключително за .........., всякаква друга употреба, включващи копиране, възпроизвеждане, разпространение, трансформация, публична комуникация, или някакъв друг подобен действие на всички или част от съдържанието на мрежата, така че всеки потребител може да носи да извърши тези действия без предварителното писмено разрешение на Webassistance.es

8.- ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Webassistance.es гарантира защитата и поверителността на личните данни от всякакъв вид да ни предоставите нашите фирми клиенти в съответствие с разпоредбите на основния закон 15 / 1999, 13 декември на защита на личните данни.
Цялата информация, предоставена от нашите клиенти компании да Webassistance.es или неговите служители, ще бъдат включени в автоматизирана лични данни се създават и поддържат под отговорността на Webassistance.es, етерични да представи исканите от потребителите услуги.
Предоставените данни ще бъдат обработвани в съответствие с мерките за сигурност, Регламенти (Кралски указ 1720 / 2007 21 декември) в това отношение Webassistance.es приетите нива на защита, изисквани от закона и е инсталирал всички технически мерки обхват, за да се избегне загуба, злоупотреба, промяна, неразрешен достъп от трети страни. Потребителят обаче трябва да е наясно, че мерките за сигурност в Интернет не са непреодолими. Ако счете за уместно, че техните лични данни се предават на други субекти, потребителят ще бъде информиран за прехвърлените данни, целта на файла и името и адреса на приобретателя, за неговото недвусмислено за съгласие.
В съответствие с разпоредбите на RGPD, потребителят може да упражни правото си на достъп, коригиране, отмяна и противопоставяне. За това трябва да се свържете с нас на адрес andreazampedroni@gmail.com

9.- ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ.

Настоящото правно известие ще бъде тълкувано и регламентирано в съответствие с испанското законодателство. Webassistance.es и потребители, изрично освобождаване от изискванията за някоя друга държава, които могат да се прилагат, за да представи на юрисдикциите на потребител за всеки спор, който може да възникне от достъпа и използването на мрежата. В случай, че потребителят пребивава извън Испания, Webassistance.es и потребителят представя, изрично отказа някоя друга държава, съдилищата на местоживеенето на Webassistance.es


Споделете тази статия

коментари