Podijelite ovaj članak

Ovo pravno obaveštenje reguliše opšte uslove pristupa i korišćenja veb stranice dostupne na adresi https://solitariosinvisibles.org (u daljem tekstu: veb lokacija), čime Webassistance.e stavlja na raspolaganje korisnicima Interneta.
Upotreba web stranice podrazumijeva potpuno i bezrezervno prihvatanje svake od odredaba sadržanih u ovom pravnom obaveštenju. Shodno tome, korisnik veb stranice mora pažljivo pročitati ovo pravno obaveštenje u svakom od slučajeva u kojem namerava da koristi veb stranicu, pošto bi tekst mogao biti izmijenjen po presudi vlasnika web stranice ili zbog izmjene zakonodavstva , jurisprudencijalnom ili poslovnom praksom.

1.- TITULARNOST VEBSAJTA.

Ime vlasnika kartice: Andrea Zampedroni
Sjedište: Estudi General, 4 1A
Stanovništvo: Palma de Majorka
Provincija: Balearska ostrva
CP: 07001
CIF: ESX1845781P
Kontakt telefonski broj: 631327723
Email: andreazampedroni@gmail.com
Podaci o registraciji:

2.- OBJEKT.

Veb stranica pruža korisnicima istog pristupa informacijama i uslugama koje pruža Webassistance.es tim ljudima ili organizacijama koje su zainteresovane za njih.

3.- Pristup i korišćenje Weba.

3.1.- Slobodan pristup i korišćenje weba.
Pristup internetu je besplatan za korisnike iste.
3.2.- Registracija korisnika.
Generalno, pristup i korišćenje web stranice ne zahtijeva prethodnu pretplatu ili registraciju korisnika istog.

4.- SADRŽAJ WEB-a.

Jezik koji vlasnik koristi na vebsajtu biće španski. Webassistance. Nije odgovoran za nedostatak razumevanja ili razumevanja jezika weba od strane korisnika ili njegovih posljedica.
Webassistance.es može izmijeniti sadržaja bez prethodne najave i brisanje i promijeniti ih unutar web stranice i kako im se pristupa, bez opravdanja i slobodno, ne preuzima odgovornost za posljedice koje mogu izazvati na korisnici
Zabranjeno je koristiti sadržaj web stranice za promovisanje, zapošljavanje ili distribuciju oglašavanja ili informacija od sopstvenih ili trećih lica bez odobrenja Webassistance.es ili slanje reklama ili informacija koristeći usluge ili informacije koje su dostupne korisnika, bez obzira da li je upotreba besplatna ili ne.
Linkova ili hiperveza koje u sebi sadrže trećih strana na svojim internet stranicama, čiji je cilj, na ovoj stranici će biti za otvaranje kompletnog sajta, ne mogu izraziti, direktno ili indirektno, netačna ili obmanjujuće naznake ili se uključe u nepoštene ili nezakonite radnje protiv Webassistance.es

5.- OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI.

I pristup internetu i nesmotrena upotreba informacija koje se mogu sadržati u njima je isključivo odgovornost osobe koja to izvrsi. Webassistance.es neće biti odgovoran za bilo kakve posledice, štetu ili štetu koja može nastati zbog navedenog pristupa ili korišćenja. Webassistance.es nije odgovoran za sigurnosne greške koje se mogu pojaviti ili za bilo koju štetu koja može biti prouzrokovana korisničkom računarskom sistemu (hardveru i softveru) ili datotekama ili dokumentima koji su u njemu uskladišteni, kao rezultat:
- prisustvo virusa na računaru korisnika koji se koristi za povezivanje sa uslugama i sadržajem weba,
- neispravnost pregledača,
- i / ili upotrebe ne-ažuriranih verzija.
Webassistance.es nije odgovoran za pouzdanost i brzinu hiperlinkova koji su inkorporirani u web za otvaranje drugih. Webassistance.es ne garantuje korisnost ovih veza, niti je odgovoran za sadržaj ili usluge kojima korisnik može pristupiti putem ovih veza, ili pravilno funkcionisanje ovih web stranica.
Webassistance.es neće biti odgovoran za viruse ili druge kompjuterske programe koji se pogoršavaju ili mogu pogoršati računarske sisteme ili opremu korisnika prilikom pristupanja njegovoj web stranici ili drugim web stranicama do kojih je došlo putem veza na ovoj web stranici.

6.- ZAPOŠLJAVANJE TEHNOLOGIJE "COOKIE".

Veb stranica ne koristi kolačiće ili bilo koji drugi nevidljivi način sakupljanja informacija kada korisnik navigira kroz njega poštujući poverljivost i privatnost u svako doba.
* Ukoliko se koriste kukice, konsultuje komunikaciju o upotrebi keksa. Veb stranica koristi kolačiće, možete se konsultovati sa našom politikom kolačića, koja u svakom trenutku poštuje povjerljivost i privatnost istih.

7.- INTELEKTUALNA I INDUSTRIJSKA NEKRETNINA.

Webassistance.es svojina, sva prava industrijske i intelektualne svojine weba, kao i sadržaje na kojima se nalazi. Svaka upotreba veb sajta ili njegovog sadržaja mora biti isključivo privatna. Rezervisana je isključivo za .........., Bilo koja druga upotreba koja pretpostavlja kopiranje, reprodukciju, distribuciju, transformaciju, javnu komunikaciju ili bilo koju drugu sličnu akciju celokupnog ili dela sadržaja Veba, za ono što korisnik ne može poduzeti izvršiti ove akcije bez prethodnog pismenog odobrenja Webassistance.es

8.- POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I PODATAKA

Webassistance.es garantuje zaštitu i povjerljivost ličnih podataka bilo koje vrste da nam dostavite naših klijenata društva u skladu sa odredbama Organic Zakona 15 / 1999, 13 decembra zaštiti podataka o ličnosti.
Svi podaci koje naše klijentske kompanije pružaju Webassistance.es ili njegovom osoblju, biće uključeni u automatizovanu datoteku podataka lične prirode kreirane i održavane pod odgovornošću Webassistance.es, neophodne za pružanje usluga koje traže korisnici.
Podacima će se tretirati u skladu sa mjerama sigurnosti propisa (Royal Uredba 1720 / 2007 21 decembra) u tom pogledu Webassistance.es usvojila nivoe zaštite zakonski propisanog i instalirani svi tehničke mjere obim kako bi se izbjegao gubitak, zloupotreba, promjena, neovlašteni pristup od strane trećih lica. Međutim, korisnik mora biti svjestan da sigurnosne mere na Internetu nisu impregnabilne. Ako smatra da je primjereno da se njihovi lični podaci se prenose na druge subjekte, korisnik će biti obaviješten o prenesenih podataka, svrha datoteke i ime i adresu sticaoca, za svoju nedvosmislenu o pristanak.
U skladu sa odredbama RGPD, korisnik može ostvariti svoja prava pristupa, ispravke, otkazivanja i protivljenja. Za to morate da nas kontaktirate na andreazampedroni@gmail.com

9. - PRIMJENA ZAKONODAVSTVA I PRISTUPNA JURISDIKCIJA.

Ovo pravno obaveštenje će se tumačiti i upravljati u skladu sa španskim zakonodavstvom. Webassistance.es i korisnici, izričito odričući bilo koju drugu jurisdikciju koja se može primijeniti, podnosi sudovima i tribunama korisničke adrese za bilo koji spor koji može nastati prilikom pristupa ili korišćenja weba. U slučaju da korisnik ima domicil iza Španije, Webassistance.es i korisnik, podnosi, izričito odričući bilo koju drugu nadležnost, sudovima u domicilu Webassistance.es


Podijelite ovaj članak

Komentari