Sdílejte tento článek

V souladu s ustanoveními RGPD Vás budeme informovat, že vaše data budou zpracovávána v našich souborech za účelem zachování a naplňování vztahů s naší entitou včetně zasílání zpráv v rámci výše uvedeného vztahu.

Stejně tak budou vaše údaje přenášeny ve všech případech, kdy je to nezbytné pro rozvoj, plnění a kontrolu vztahů s naší entitou nebo v případech, kdy je schválena normou s právním řádem. V souladu s RGPD můžete uplatnit vaše práva ARCO dříve Webassistance.es, s adresou v Estudi generál, 4 1A, 07001 - Palma de Mallorca, přiložením fotokopie vašeho průkazu totožnosti.

Obsah tohoto sdělení, jakož i obsah veškeré přiložené dokumentace podléhá povinnosti utajení a je určen pouze jeho adresátovi. V případě, že jste nebyli adresátem, požádáme vás, abyste nám to oznámili a neposkytli jeho obsah třetím stranám, které vedou k jejich zničení.

Poskytovatel služby informační společnosti musí vzít v úvahu, že kromě informací poskytovaných příjemcům služby prostřednictvím své "Politiky ochrany soukromí" musí mít k dispozici další právní texty týkající se jiných závazných předpisů , jako jsou, bez omezení nebo vyloučení, obecné podmínky smluvního, duševního a průmyslového vlastnictví, podmínky používání webových stránek a odpovědností v tomto ohledu nebo zákon 34 / 2002 z července služby 11 Informační společnost a elektronický obchod mohou stanovit v jakýchkoli jiných předpisech mimo svůj článek 10 nebo dokonce dokončit informace, které byly v této souvislosti nezbytné.


Sdílejte tento článek

Komentáře