Sdílejte tento článek

Toto právní upozornění upravuje obecné podmínky přístupu a používání webových stránek dostupných na adrese URL https://solitariosinvisibles.org (dále jen "webové stránky"), které webassistance.es zpřístupňuje uživatelům internetu.
Použití webové stránky znamená úplné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení obsažených v tomto Právním prohlášení. Proto uživatel tohoto webu musí pečlivě přečíst toto právní upozornění při každé příležitosti, ve které zamýšlí používat webové stránky, protože text by mohl být změněn podle uvážení majitele webové stránky nebo z důvodu legislativní změny , judikaturou nebo v obchodní praxi.

1.- TITULARITA WEBOVÉ STRÁNKY.

Jméno držitele karty: Andrea Zampedroni
Sídlo: Estudi General, 4 1A
Počet obyvatel: Palma de Mallorca
Provincie: Baleárské ostrovy
CP: 07001
CIF: ESX1845781P
Kontaktní telefonní číslo: 631327723
E-mail: andreazampedroni@gmail.com
Registrační údaje:

2.- OBJECT.

Tato webová stránka poskytuje uživatelům stejného přístupu k informacím a službám poskytovaným společností Webassistance.es těm osobám nebo organizacím, které o ně mají zájem.

3.- PŘÍSTUP A POUŽITÍ WEBU.

3.1.- Volný přístup a používání webu.
Přístup na web je zdarma pro uživatele stejné.
3.2.- Registrace uživatele.
Obecně platí, že přístup a používání webových stránek nevyžaduje předchozí předplatné nebo registraci uživatelů.

4.- OBSAH WEBU.

Jazyk používaný majitelem na webu bude španělština. Webassistance.es neodpovídá za nedostatečné porozumění nebo porozumění jazyku webu uživatelem nebo jeho důsledkům.
Webassistance.es může upravit obsah bez předchozího upozornění, a mazat a měnit je uvnitř webové stránky a jak jsou přístupné bez odůvodnění a svobodně, a to nést odpovědnost za následky, které mohou způsobit na uživatelů
Použití obsahu webu je zakázáno, aby podporovaly, náboru nebo inzerovat nebo vlastnické informace či třetí strany bez souhlasu Webassistance.es, posílat reklamu nebo informace používat pro tuto službu či informací zpřístupněných uživatelů bez ohledu na to, zda je použití zdarma nebo nikoliv.
Odkazy nebo hypertextové odkazy, které zahrnují třetí strany na svých internetových stránkách, zaměřených na těchto webových stránkách bude pro otevření celého webu, nemohou vyjádřit, přímo či nepřímo, nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící údaje, nebo se zapojit do nekalých nebo nezákonných akcí proti webu Webassistance.es

5.- OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Jak přístup na webové stránky, tak i neopodstatněné použití informací, které jsou v něm obsaženy, nese výlučnou odpovědnost osoby, která je provádí. Webassistance.es nenese odpovědnost za žádné následky, škody nebo škody, které mohou vzniknout při přístupu nebo použití. Společnost Webassistance.es neodpovídá za chyby zabezpečení, které by mohly vzniknout, nebo za škody, které mohou být způsobeny uživatelskému počítačovému systému (hardwaru a softwaru) nebo souborům nebo dokumentům uloženým v něm, a to v důsledku:
- přítomnost viru v počítači uživatele, který se používá k připojení k službám a obsahu webu,
- poruchu prohlížeče,
- a / nebo použití jeho neaktualizovaných verzí.
Webassistance.es nezodpovídá za spolehlivost a rychlost hypertextových odkazů, které jsou začleněny do webu k otevření ostatních. Webassistance.es nezaručuje užitečnost těchto odkazů, ani nezodpovídá za obsah či služby, ke kterým může uživatel přistupovat prostřednictvím těchto odkazů, ani za řádné fungování těchto webových stránek.
Webassistance.es nezodpovídá za viry nebo jiné počítačové programy, které poškozují nebo mohou poškodit počítačové systémy nebo zařízení uživatelů při přístupu na jeho webové stránky nebo na jiné webové stránky, které byly přístupné prostřednictvím odkazů na této webové stránce.

6.- ZAMĚSTNÁNÍ TECHNIKY "COOKIE".

Webová stránka nepoužívá cookies nebo jiný neviditelný způsob shromažďování informací, když se uživatel s nimi pohybuje, respektuje důvěrnost a soukromí po celou dobu.
* ASK-li použit COOKIES PROHLÁŠENÍ O Použití cookies používá cookies, můžete se obrátit na naši Cookies politiky, respektující vždy o důvěrnosti a ochrany osobních údajů ze stejné.

7.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÝ MAJETEK.

Vlastnictví Webassistance.es, všechna práva průmyslového a duševního vlastnictví webu, stejně jako jeho obsah. Jakékoli použití webové stránky nebo jejího obsahu musí být výhradně soukromé. Je určen výhradně pro .......... jakékoliv jiné použití zahrnující kopírování, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejné komunikace nebo jinou podobnou činnost celého nebo části obsahu webu, takže každý uživatel může nést provádět tyto akce bez předchozího písemného souhlasu společnosti Webassistance.es

8.- POLITIKA OCHRANY ZÁSADY A OCHRANY ÚDAJŮ

Webassistance.es zaručuje ochranu a utajení osobních údajů všeho druhu, aby nám poskytli s našimi klienty společnosti v souladu s ustanoveními zákona Organic 15 / 1999 13, prosinec ochraně osobních údajů.
Veškeré údaje poskytované našimi klientskými společnostmi společnosti Webassistance.es nebo jejímu personálu budou zahrnuty do automatizovaného datového souboru osobního charakteru vytvořeného a udržovaného pod odpovědností společnosti Webassistance.es, která je nezbytná pro poskytování služeb požadovaných uživateli.
Poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu s bezpečnostními předpisy opatření (královský dekret 1720 / 2007 21 prosince) v tomto ohledu Webassistance.es přijala úrovně ochrany vyžadované zákonem a je nainstalována všechna technická opatření aby se předešlo ztrátě, zneužití, změnám, neoprávněnému přístupu třetích stran. Uživatel si však musí být vědom toho, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou impregnovatelná. Pokud to považuje za vhodné, aby jejich osobní údaje jsou přenášeny do jiných subjektů, bude uživatel informován o přenášených dat, účel souboru a jméno a adresu nabyvatele, pro jeho jednoznačnou o souhlasu.
V souladu s ustanoveními RGPD může uživatel uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a odpor. Pro toto musíte nás kontaktovat na andreazampedroni@gmail.com

9.- PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE.

Toto právní upozornění bude vykládáno a řízeno v souladu se španělskými právními předpisy. Webassistance.es a uživatelé, kteří se výslovně vzdávají jakékoliv jiné jurisdikce, mohou požádat soudy a tribunály adresy uživatele o jakýkoli spor, který může vzniknout z přístupu nebo používání webu. V případě, že uživatel má bydliště mimo území Španělska, společnost Webassistance.es a uživatel podají, výslovně se vzdávají jakékoli jiné jurisdikce, soudům sídlícím v doméně Webassistance.es


Sdílejte tento článek

Komentáře