جهان

جهان بین تاریکی و شک و تردید است که نژاد بشر را با ویژگی های بدون مغزی تشکیل می دهند

اعترافات یک رویاپرداز دفاع کننده که هنوز هم با قبیله دیوانه ماکس آینده وابسته نیست، از ترس از عدم توانایی کابوس های خود در مورد هرج و مرج که در نظم نوین جهانی بوجود می آید، رد می شود. [...]

اقتصاد

دادگاه عالی اسپانیا: لابی بانکداری همیشه در "کازینو" سیاسی پیروز می شود

بانک ها همیشه برنده می شوند ... در حالی که قماربازان اجباری را از دست می دهند. در غیر این صورت هیچ کازینو و تریلر وجود نخواهد داشت. فکر می کنم که ناخوشایند برخی از قضات دیوان عالی کشور ممکن است لغزش را داشته باشند، زیرا آنها چنین نکردند [...]