این مقاله را به اشتراک بگذارید

پادشاهان نامرئی یک وبلاگ روزنامه نگاری است که توسط WebAssistance ویرایش شده است

درباره مامدیر

آندره زامپدرونی

دکتر

بازاریابی ژئوپلتیک
azampedroni@webassistance.es

درباره ما
هماهنگ کننده مطبوعات:
خوان H. بلز
استاد
روزنامه نگار / تحلیلگر ژئوپولیتیک
jbelz@gmx.es

"ما چیزهایی را دیده ایم که باور نمی کنید.

درباره ماما کشتی ها را در سالن دیدیممحاسبه

سوزاندن فراتر از حقیقت. ما شاهد شعاع C هستیم

از فاجعه و تهدید، در نزدیکی درهای وب.

و اکنون همه اینها مثل باران در اشک می مانند

ما هرگز در تاریکی شب نروید

بینسایه خوانندگان ما تنهایی ومخفی، که ما را حمایت می کند

بی قید و شرط با نظر شما


این مقاله را به اشتراک بگذارید

نظرات