این مقاله را به اشتراک بگذارید

پادشاهان نامرئی یک وبلاگ روزنامه نگاری است که توسط WebAssistance ویرایش شده است

مدیر

آندره زامپدرونی

پزشک

بازاریابی ژئوپلتیک
azampedroni@webassistance.es

هماهنگ کننده مطبوعات
خوان H. بلز
استاد
روزنامه نگار / تحلیلگر ژئوپولیتیک
jbelz@gmx.es
"ما چیزهایی را دیده ایم که باور نمی کنید.
ما کشتی ها را در سالن دیدیمسوزاندن سوختن بیش از حقیقت.
ما شاهد شعاع C هستیم از فاجعه و تهدید، در نزدیکی درهای وب.
و اکنون همه اینها مثل باران در اشک می مانند ما هرگز در تاریکی شب، در سایه خوانندگان تنها و نامرئی ما، که حمایت بی قید و شرط ما را نشان می دهند، هرگز فراموش نخواهیم شد. "

این مقاله را به اشتراک بگذارید

نظرات