لایحه الکتریکی در اسپانیا: تقریبا دو میلیون خانوار میتوانند جایزه اجتماعی 2018 را از دست بدهند
اقتصاد

لایحه الکتریکی در اسپانیا: تقریبا دو میلیون خانوار میتوانند جایزه اجتماعی 2018 را از دست بدهند

تقریبا دو میلیون خانواده اسپانیایی در ماه اکتبر 2018 پاداش اجتماعی را از دست خواهند داد اگر مدل جدیدی از قرارداد برق برای خانه را قبول نکنند. اخبار که به اندازه کافی در بخش نیست [...]

"Cryptocurrencies"، توسط بانک بی اعتمادی که همیشه برنده است مورد سوال قرار گرفته است
اقتصاد

"Cryptocurrencies"، توسط بانک بی اعتمادی که همیشه برنده است مورد سوال قرار گرفته است

اینترنت برای هر بخش بازار و استراتژی، در میان است که عبارتند از: "قبیله سازماندهی مطالعات و اختراعات و اصطبل مالی شسته شده"، توسط کارشناسان ژئو استراتژیک استفاده فریبنده منجر ضروری تبدیل شده است [...]