خوان کارلوس اول، حالا او باید تمبر پادشاه "خوب" را تمیز کند
شخصیت

خوان کارلوس اول، حالا او باید تمبر پادشاه "خوب" را تمیز کند

شما نمیتوانید این چیز تلخ را بگوئید ... "من خیلی متاسفم. من اشتباه کردم، این بار دوباره اتفاق نخواهد افتاد. " ما یک مشکل جدی در مورد اعتماد سازمانی داریم که باعث تحریم منفعلانه ما برای پذیرش بسیار می شود [...]