هیچ دو 3 PLUS وجود ندارد
داستان ها و اسکریپت ها

هیچ دو 3 PLUS وجود ندارد

یک سناریوی مخلوقات، از منافع تعطیل است که قهرمانان در جستجوی شادی ناشناخته از یک سو، و از طریق فضای جوامع خانوادگی و در عین حال ظاهرا رطوبت از یک طرف [...]

سندرم مارت
داستان ها و اسکریپت ها

سندرم مارت

چشم انداز به روز شده از انقلاب فرانسه اقتباس شده از دنیای اقتصادی، به وضعیت سیاسی و پیچیدگی های یک امپراطوری از یک قانون انتقام جویانه با انحراف از سیستم است .. درام اصلی [...]

"Guevarista"
نامه ها، epilogues و epitaphs

"Guevarista"

Fidel'll ارسال چهار حرف از مرور، در کنار "giraldilla" و شما فکر می کنم آنها را به، در حال حاضر که هنوز، بیمه، قادر به خواندن، از فراتر از قبر ... شهود که وقتی [...]