کاتالونیا 155
سیاست

کاتالونیا: فقدان اقتدار وجود دارد، کمبود سیاستمداران وجود دارد، یا نمونه ای منحصر به فرد از معنای مستقل است؟

"155" همچنان به "پیچ و تاب" ادامه خواهد داد در حالی که فتنه ادامه می دهد بی معنی است که در ایجاد یک دولت کاتالان پایدار مشهود است، شروع به رنگ خالص هنری سورئال. و رک و پوست کنده نمی دانیم چگونه تعریف کنیم [...]

سیاست

اسپانیا: اگر قوانین اصلاح نشوند، سازگاری با قرن بیست و یکم که ما زندگی می کنیم، جملات تضمین نمی شود

این است که به سردرگمی در مورد آنچه ما می توانیم فکر می کنم یا درک کنید اگر ما درست یا غلط در آنچه که رفتار مدنی نمونه فرض بر این است عمل می کنند اتفاق می افتد، در حال حاضر بخشی از یک تردید گسترده دامن زده [...]