Բանաստեղծություններ XXI

Ժամանակի ընթացքում ես բացակայում եմ եւ մենակություն, որը մղում է

Ես ուզում եմ ներկա լինել ապագայում, եւ ժամանակ չունեմ դա անել: Ես չեմ ուզում շարունակել նույն օրվա նույն պարզությունը, եթե այս պահը մեռած է, քնած է հուսահատության մղձավանջներում: Ես ուզում եմ [...]

Պոեզիայի ջրի անկում
Բանաստեղծություններ XXI

Ձայները եւ արձագանքները խեղդվել են մի կաթիլ ջրի մեջ

Ես այն ձայնն եմ, որ լաց է եղել բազմամարդ անապատում: Ես այն արձագանքն է, որը հարվածում է ձեր լռությանը, հեռավոր ձայնին, որ ձեր մտքերը կբերի ինձ: Ես լույս եմ, որը հարվածում է ձեզ ձեր գագաթներով [...]