Marat sindromas - teatro scenarijus
Istorijos ir scenarijai

Marat sindromas

Atnaujinta versija Prancūzijos revoliucijos prisitaikė prie ekonominio pasaulio, politinė padėtis ir teisės normos gudrybės kerštingas dominuoja sistemos iškrypimas .. Vizija Pagrindiniai dramos [...]