Энэ нийтлэлийг хуваалц

Үл үзэгдэгч солиорол WebAssistance-ийн засварлах сэтгүүлзүйн блог

Бид хэн бэзахирал

Андреа Зампедрони

Доктор

Геополитикийн маркетинг
azampedroni@webassistance.es

Бид хэн бэ
Хэвлэлийн зохицуулагч:
Хуан Х.Белз
Профессор
Сэтгүүлч / Геополитикийн шинжээч
jbelz@gmx.es

"Бид итгэхгүй зүйлээ харсан.

Бид хэн бэБид танхимд хөлөг онгоцыг харсанер нь

Үнэнээс цааш шарах. Бид гэрэл цацрагийг үзсэн

Гамшиг, аюул заналхийлэл, вебийн хаалганы ойролцоо байдаг.

Одоо бороо ороход нулимс шиг байх болно

бид шөнийн харанхуйд хэзээ ч цутгахгүй,

хоорондМанай уншигчдын сүүдэр лонерууд болонүл үзэгдэх, бидэнд дэмжлэг үзүүлдэг хүн

болзолгүйгээр таны бодол


Энэ нийтлэлийг хуваалц

санал