Энэ нийтлэлийг хуваалц

Үл үзэгдэгч солиорол WebAssistance-ийн засварлах сэтгүүлзүйн блог

захирал

Андреа Зампедрони

Доктор

Геополитикийн маркетинг
azampedroni@webassistance.es

Зохицуулагчдын хэвлэл мэдээлэл
Хуан Х.Белз
Профессор
Сэтгүүлч / Геополитикийн шинжээч
jbelz@gmx.es
"Бид итгэхгүй зүйлээ харсан.
Бид танхимд хөлөг онгоцыг харсанШатдагдах шатаах нь үнэнээс илүү.
Бид гэрэл цацрагийг үзсэн Гамшиг, аюул заналхийлэл, вебийн хаалганы ойролцоо байдаг.
Одоо бороо ороход нулимс шиг байх болно бидний харанхуй, үл үзэгдэх уншигчдын сүүдрүүдийн хоорондох шөнийн харанхуйд хэзээ ч цутгахгүй, бидэнд ямар ч нөхцөлгүйгээр дэмжлэг үзүүлэх болно "гэжээ.

Энэ нийтлэлийг хуваалц

санал