Энэ нийтлэлийг хуваалц


Энэ хайрцгийг тэмдэглэх замаар, таны өгөгдлийг боловсруулахдаа Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал.

Та төлөөлж, энэ хайрцгийг тэмдэглэгээ дамжуулан өөрийн хариуцлагын хүрээнд, арван дөрөв нь нас, энэ талаар хосгүй хувь хүний ​​замыг, энэ тайлангийн үнэн байж болох хууль эрх зүйн хариуцлагыг хариу болон үзвэл, тиймийн тул, хүрсэн байна .

Бидний утсан холбоо, э-шуудангийн шуудан, факс, э-шуудан, эквивалент цахим хэрэгслээр дамжуулан манай байгууллагатай холбоотой арилжааны болон эелдэг харилцаа холбоог хүлээн авснаа энэ хайрцгийг тэмдэглэх замаар зөвшөөрч байна.


Энэ нийтлэлийг хуваалц

санал