Kongsi artikel ini

Notis Undang-undang ini mengawal keadaan umum akses dan penggunaan laman web yang boleh diakses di URL https://solitariosinvisibles.org (selepas ini, laman web), yang Webassistance.es menjadikannya tersedia kepada pengguna Internet.
Penggunaan laman web ini menyiratkan penerimaan penuh dan tanpa syarat setiap dan setiap peruntukan yang termasuk dalam Notis Undang-Undang ini. Oleh itu, pengguna laman web mesti membaca dengan teliti Notis Undang-undang ini setiap kali ia berhasrat untuk menggunakan laman web tersebut, kerana teks itu boleh diubah suai mengikut budi bicara pemilik laman web, atau kerana perubahan perundangan , yurisprudensi atau amalan perniagaan.

1.- TITULARITI LAMAN WEB.

Nama Pemegang Kad: Andrea Zampedroni
Pejabat berdaftar: Estudi General, 4 1A
Penduduk: Palma de Mallorca
Provinsi: Kepulauan Balearic
CP: 07001
CIF: ESX1845781P
Nombor telefon perhubungan: 631327723
E-mel: andreazampedroni@gmail.com
Data pendaftaran:

2.- OBJEK.

Laman web ini menyediakan pengguna akses yang sama kepada maklumat dan perkhidmatan yang disediakan oleh Webassistance.es kepada orang atau organisasi yang berminat dalamnya.

3.- ACCESS DAN PENGGUNAAN WEB.

3.1.- Akses dan penggunaan percuma di web.
Akses ke web adalah percuma untuk pengguna yang sama.
3.2.- Pendaftaran pengguna.
Secara umum, akses dan penggunaan tapak web tidak memerlukan langganan atau pendaftaran terdahulu pengguna yang sama.

4.- KANDUNGAN WEB.

Bahasa yang digunakan oleh pemilik di laman web akan menjadi bahasa Sepanyol. Webassistance.es tidak bertanggungjawab terhadap kekurangan pemahaman atau pemahaman bahasa web oleh pengguna, atau akibatnya.
Webassistance.es boleh mengubah suai kandungan tanpa notis, dan memadam dan menukar mereka dalam laman web dan bagaimana ia diakses, tanpa justifikasi dan bebas, tidak mengambil tanggungjawab untuk akibat bahawa mereka boleh menyebabkan kepada pengguna
penggunaan kandungan web adalah dilarang untuk menggalakkan, merekrut atau mengiklankan atau maklumat proprietari atau pihak ketiga tanpa kebenaran Webassistance.es, menghantar iklan atau maklumat menggunakan untuk perkhidmatan ini atau maklumat yang disediakan pengguna, tanpa mengira sama ada penggunaan adalah percuma atau tidak.
Pautan atau hiperpautan yang menggabungkan pihak ketiga di laman web mereka, bertujuan untuk laman web ini akan menjadi untuk membuka laman web yang lengkap, tidak dapat meluahkan, secara langsung atau tidak langsung, tanda-tanda yang palsu, tidak tepat atau mengelirukan atau terlibat dalam tindakan yang tidak adil atau menyalahi undang-undang melawan dari Webassistance.es

5.- BATASAN LIABILITI.

Kedua-dua akses ke laman web dan penggunaan yang tidak dipertimbangkan yang boleh dibuat dari maklumat yang terkandung di dalamnya adalah tanggungjawab tunggal orang yang mengerjakannya. Webassistance.es tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa akibat, kerosakan atau kemudaratan yang mungkin timbul daripada akses atau penggunaan tersebut. Webassistance.es tidak bertanggungjawab untuk kesalahan keselamatan yang mungkin berlaku atau bagi apa-apa kerosakan yang mungkin disebabkan oleh sistem komputer pengguna (perkakasan dan perisian), atau kepada fail atau dokumen yang disimpan di dalamnya, hasil daripada:
- kehadiran virus pada komputer pengguna yang digunakan untuk menyambung ke perkhidmatan dan kandungan web,
- kerosakan pelayar,
- dan / atau penggunaan versi yang tidak dikemas kini.
Webassistance.es tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan kelajuan hyperlink yang dimasukkan ke dalam web untuk pembukaan orang lain. Webassistance.es tidak menjamin kegunaan pautan ini, ataupun bertanggungjawab terhadap kandungan atau perkhidmatan yang boleh diakses oleh pengguna melalui pautan ini, atau berfungsi dengan baik laman-laman web ini.
Webassistance.es tidak akan bertanggungjawab terhadap virus atau program komputer lain yang merosot atau merosot sistem komputer atau peralatan pengguna apabila mengakses laman web atau laman web lain yang telah diakses melalui pautan di laman web ini.

6.- EMPLOYMENT TEKNOLOGI "COOKIE".

Laman web ini tidak menggunakan kuki atau kaedah lain yang tidak dapat dilihat dalam mengumpul maklumat apabila pengguna menavigasi melaluinya, menghormati kerahsiaan dan privasi pada setiap masa.
* JIKA COOKIES DIGUNAKAN, MENGGUNAKAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN PENGGUNAAN COOKIES Laman web menggunakan kuki, anda boleh merujuk kepada Dasar Cookie kami, yang pada setiap masa menghormati kerahsiaan dan privasi yang sama.

7.- HARTA INTELLECTUAL DAN INDUSTRI.

Hartanah Webassistance.es, semua hak harta industri dan intelektual di web, serta kandungannya. Sebarang penggunaan laman web atau isinya mestilah secara eksklusif bersifat peribadi. Ia dikhaskan semata-mata untuk .........., apa-apa penggunaan lain yang menganggap salinan, pembiakan, pengedaran, transformasi, komunikasi awam atau apa-apa tindakan serupa yang lain, semua atau sebahagian daripada kandungan web, untuk apa yang pengguna tidak boleh mengambil menjalankan tindakan ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Webassistance.es

8.- POLISI PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA

Webassistance.es menjamin perlindungan dan kerahsiaan data peribadi dalam apa jua bentuk untuk menyediakan kami dengan syarikat pelanggan kami selaras dengan peruntukan-peruntukan Undang-undang Organik 15 / 1999, 13 Disember Perlindungan Data Peribadi.
Semua data yang disediakan oleh syarikat klien kami kepada Webassistance.es atau kakitangannya, akan dimasukkan dalam fail data automatik sifat peribadi yang diwujudkan dan dikekalkan di bawah tanggungjawab Webassistance.es, penting untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh pengguna.
Data yang disediakan akan dirawat mengikut Langkah Keselamatan Peraturan-Peraturan (Royal Dekri 1720 / 2007 21 Disember) dalam hal ini Webassistance.es telah menerima pakai tahap perlindungan yang diperlukan secara sah dan telah memasang semua langkah-langkah teknikal skop untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan, pengubahan, akses yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga. Walau bagaimanapun, pengguna mesti sedar bahawa langkah-langkah keselamatan di Internet tidak dapat dikalahkan. Jika difikirkan sesuai yang data peribadi mereka dipindahkan kepada entiti lain, pengguna akan dimaklumkan mengenai data yang dipindahkan, tujuan fail dan nama dan alamat penerima pindahan, supaya tidak berbelah bagi beliau mengenai kebenaran.
Selaras dengan peruntukan RGPD, pengguna boleh menggunakan hak akses, pembetulan, pembatalan dan pembangkang mereka. Untuk ini anda mesti menghubungi kami di andreazampedroni@gmail.com

9.- LEGISLASI YANG BERKENAAN DAN JURISDISI KOMPETEN.

Notis Perundangan ini akan ditafsirkan dan ditadbir mengikut undang-undang Sepanyol. Webassistance.es dan pengguna, dengan jelas mengetepikan mana-mana bidang kuasa lain yang mungkin memohon, mengemukakan kepada mahkamah dan tribunal alamat pengguna untuk sebarang pertikaian yang mungkin timbul daripada akses atau penggunaan web. Sekiranya pengguna bermastautin di luar Sepanyol, Webassistance.es dan pengguna, mengemukakan, dengan jelas mengetepikan mana-mana bidang kuasa lain, ke mahkamah domisili Webassistance.es


Kongsi artikel ini

comments