यो लेख साझा गर्नुहोस्


तपाईं यस बक्सको चिन्ह लगाउँदा सहमतिमा तपाईंको उद्देश्यको डेटाको प्रकृयामा गोपनीयता नीति.

तपाईं घोषणा, वर्तमान बक्स को मार्किंग को माध्यम ले, आफ्नो आफु को तहत, चौदह वर्ष को आयु सम्म पुगन को लागि, भन्यो घोषणा को सत्यता को एक अनन्य र व्यक्तिगत तरीका मा प्रतिक्रिया दिछन, र यसैले, यस सम्बन्ध मा संभव कानूनी जिम्मेदारियां ।

तपाईं यस बाकसको मार्किङ मार्फत, सहमति, टेलिफोन, नियमित डाकपाल मेल, फ्याक्स, इ-मेल वा समकक्ष संचार माध्यमको माध्यमबाट हाम्रो इकाईसँग सम्बन्धित व्यावसायिक र सौजन्य संचारहरूको प्राप्तिको लागि।


यो लेख साझा गर्नुहोस्

टिप्पणी