स्पेनिश नीति

जो न्याय पाएनन् व्यक्तिले यसलाई पछि पछि वा चाँडै लिन्छ। (भोल्टेयर)

न्यायमा कुनै सन्तुलन छैन, यदि दण्डको उही मानसँग भुक्तानी छैन र क्षतिको कारणले उचित भुक्तानीको रूपमा भुक्तानी गरेन भने। त्यहाँ कुनै पनि मानव अधिकारहरू जुन टाढाको रक्षा गर्न योग्य छैनन् [...]