د اسپانوي تګلاره

کتلونیا - اسپانیه، حسد اړیکې چې د طلاق یا غیر موجودو سرغړونو امر ته به الر پیدا شي

فرانسسکو فرانکو باامامونډي، که هغه خپل ځان بیرته استعفا وکړه او هغه یې ولیدل چې هغه څه تجربه کولی شي، هغه به په سرکوفوګس کې پاتې شي .په کاټلونیا کې د خپلواکۍ پروسې په دې ټولو خنډونو کې، یو شمیر مجرمین خلک شتون لري چې دوام لري [...]