නිකරගුවාව ඩැනියෙල් ඔටෙගාට යටත් වන්නේ නැත
ලෝකය

නිකරගුවාව ඩැනියෙල් ඔටෙගාට යටත් වන්නේ නැත

නිකරගුවාවේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයා වන ඩැනියල් ඔර්ටෙගා, පාලකයෙකුගේ නරකම අත්වැරැද්දක් සිදු කරමින්, වසර ගණනාවකට පෙර ආඥාදායකයා වූ ඇනාස්ටසියාට එරෙහිව ඔහු විසින්ම ආරක්ෂා කළ අයගේ අදහස් උදෙසා මිනිසුන්ට මැරීමට ඉඩ සලසමින් [...]

ස්පාඤ්ඤ රාජ්යයේ බලධාරීන් සහ ආරක්ෂක බලකාය: සුළු වශයෙන් ආධාර කිරීම සඳහා සිදු කෙරේ
සොසිඩෑඩ්

ස්පාඤ්ඤ රාජ්යයේ බලධාරීන් සහ ආරක්ෂක බලකාය: සුළු වශයෙන් ආධාර කිරීම සඳහා සිදු කෙරේ

ගිබ්රැල්ත්රයේ ක්රීඩා ක්ෂේත්රය සටන් වලින් එකක් බවට පත් වී ඇත. "නරක මිනිසුන්" නොවරදවාම මුහුදු වෙරළ සහ මුහුදු තීරයන් දිනා ගැනීමට උත්සාහ දරයි. "අභ්යන්තර" ත්රස්තවාදයේ කොටසක් කෙරෙහි සැලකිලිමත් වීම නතර වී තිබේ නම් [...]

නිකරගුවාව: පීඩනයට එරෙහි අහිංසක ලේ
ලෝකය

නිකරගුවාව: පීඩනයට එරෙහි අහිංසක ලේ

අහිංසක ලේ ඒකාධිපතියා දානියෙල් ඔර්ටේගා සහ ඔහුගේ රූකඩ ආණ්ඩුව සවිමත් තිරසාර නොවන විකෘතියට උදාසීන කිරීමට කඩිනමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත් වීමක් අවශ්ය වන, නටන ප්රචණ්ඩ විරෝධතා හේතුවෙන් නිකරගුවානු ජනතාව දිවෙන. [...]

ඊටත් වඩා ආශාවක් සමග අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීම
ලිපි, කඩු සහ එපිටාස් ආදිය

ඊටත් වඩා ආශාවක් සමග අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීම

අපගේ වේලාවෙහි වටිනාකම පිළිබඳ පණිවුඩය අමතක නොකරමින්, ආරම්භයේ සහ සති අන්තයේ ගායනා කරන සැහැල්ලු සටහනකි. මෙම ලිපිය සෑම කෙනෙකුටම ආමන්ත්රණය කර ඇත [...]