Ibahagi ang artikulong ito


Sumasang-ayon ka, sa pamamagitan ng pagmamarka ng kahon na ito, sa pagproseso ng iyong data para sa mga layuning inilarawan sa Patakaran sa Privacy.

Ikaw kinakatawan, sa pamamagitan ng pagmarka sa kahon, sa ilalim ng kanyang sariling pananagutan, ay nagkamit sa edad na labing-apat, pagtugon katangi-tangi personal na paraan at ang katotohanan ng pahayag na iyon at ipagpalagay, samakatuwid, posibleng legal na pananagutan sa bagay na ito .

Sumasang-ayon ka, sa pamamagitan ng pagmamarka ng kahon na ito, para sa pagtanggap ng mga komersyal at kagandahang komunikasyon na may kaugnayan sa aming entidad sa pamamagitan ng telepono, regular na postal mail, fax, email o katumbas na electronic na paraan ng komunikasyon.


Ibahagi ang artikulong ito

Komento