Theatrical script: Walang dalawang walang tatlo pa
Mga kwento at mga script

MAY WALANG DALAWANG 3 PLUS

Ang isang sitwasyon ng magkakaharap na mga engkwentro, ng mga ipinagpaliban na interes na sinasamantala ng mga protagonista sa paghahanap ng isang di-kilalang kaligayahan sa isang banda, at sa kapaligiran ng panahunan at sa parehong oras ay parang tahimik sa isang banda [...]

Ang Marat syndrome - theatrical script
Mga kwento at mga script

Ang Marat syndrome

Isang na-update na pangitain ng Rebolusyong Pranses na inangkop sa pang-ekonomiyang mundo, sa sitwasyong pampulitika at sa mga kakilakilabot ng isang imperyo ng isang batas na pang-uusig na pinangungunahan ng kabagabagan ng sistema .. Key drama [...]